BẠN CHỜ VÀI GIÂY VÀ ĐỪNG THỰC HIỆN THAO TÁC GÌ CẢ ĐỂ XEM MÔ TẢ THỦ THUẬT NÀY.

ĐỂ KHÔNG LÀM MẤT NHIỀU THỜI GIAN CHỜ ĐỢI CỦA CÁC BẠN TRONG VIỆC XEM MÔ TẢ THỦ THUẬT NÊN MÌNH CÀI ĐẶT THỜI GIAN XUẤT HIỆN RẤT NHỎ. PHẦN NÀY BẠN CÓ THỂ TÙY CHỈNH TRONG CODE MÌNH ĐÃ HƯỚNG DẪN. 

Ở ĐÂY BẠN CÓ THỂ XEM PHẦN HIỆU ỨNG VÀ CÁCH XUẤT HIỆN CỦA TIỆN ÍCH NÀY

» Copyright © 2014 Bùi Xuân Doanh. Xem thêm các thủ thuật tại trang WWW.XUANDOANH.COM